Je leerling beslist de zwangerschap uit te dragen

Met duidelijke en concrete afspraken kan de school de leerling steunen, en tegelijk eisen blijven stellen

Als de zwangere leerling beslist om de zwangerschap uit te dragen, kan de school haar bijstaan om haar beslissing bekend te maken in haar schoolomgeving:

Hoe breng je de klas op de hoogte?

Bespreek in de klassenraad hoe je de klas op de hoogte brengt:
In een klasgesprek? Door wie? Met of zonder de leerling in kwestie? Wat ga je vertellen?

Bespreek vooraf met de leerling:
Wat mag je vertellen? Wat niet? Welke reacties verwacht ze? Wat gaat ze antwoorden?

Moet je de ouders van de andere leerlingen verwittigen?

De school hoeft de ouders van andere leerlingen niet te verwittigen. Zij worden meestal ingelicht via de leerlingen en kunnen eventueel zelf de leerkrachten aanspreken tijdens een oudercontact.

Als de school een duidelijke visie heeft en een open schoolklimaat, hoeft dat geen probleem te zijn.

Hoe ga je met de zwangere leerling om?

Duidelijke afspraken op school 

De klassenraad overlegt met het CLB hoe je de leerling het best kan steunen om een goed schoolresultaat te behalen met toch voldoende aandacht voor de zwangerschap en nadien voor de tienermoeder/ tienervader zelf.

De vertrouwenspersoon van de leerling moet goed communiceren met alle betrokken partijen en blijft het aanspreekpunt van de leerling, de andere leerkrachten en de directie.

Leerlingen die veel aandacht en uitzonderingen krijgen, dreigen door de klasgroep verstoten te worden. Of er volgt een “sneeuwbaleffect”. Zoek daarom een goede balans tussen :

  • de leerling steunen
  • en toch eisen durven stellen

Maak concrete afspraken over aanwezigheden, examens, stages, bijkomende uitleg… 

  • Kan de leerling afwezig zijn zonder de ouders te verwittigen?
  • Wanneer de leerling op een aantal vlakken bevoorrecht wordt omwille van de uitzonderlijke situatie dan is een klasgesprek aangewezen. 
  • Met de toenemende wetenschap dat borstvoeding van zeer groot belang is voor de gezondheid van moeder en kind, nu en voor de toekomst, en dat dit belangrijk is voor de band moeder-kind, zijn duidelijke en concrete afspraken rond de zorg en het voeden van het kind van schoolgaande moeders belangrijk. Bekijk ook hier wat je als school kan doen: Tijd geven voor afkolven, baby op school op bepaalde tijdstippen,... 

Wees heel attent voor de reacties van de andere leerlingen. Die kunnen heel positief zijn, maar ook heel negatief t.o.v. de zwangere leerling. Het is belangrijk om kort op de bal te spelen en  een open positief klimaat te creëren. Maak afspraken met de leerlingen van de klas. 

Met goede en duidelijk afgebakende afspraken kunnen medeleerlingen een steun zijn.

Het sociale netwerk behouden en uitbreiden

Een tienermoeder kan niet altijd rekenen op een goede thuissituatie. Ze krijgt te maken met praktische problemen op  financieel, gerechtelijk en psychologisch vlak. Een netwerk rond haar is belangrijk. Een leerkracht of leerlingbegeleider kan binnen de school contact houden met het netwerk. Het behouden en uitbreiden van het bestaande sociale netwerk blijkt een cruciale factor te zijn.

Het bestaande hulpaanbod samen verkennen

  • Bespreek waar de leerling informatie over hulporganisaties kan vinden.
  • Of help haar op weg om wegwijs te geraken in de waaier van officiële instanties. Ga na wie op de hoogte is van de dienstverlening van OCMW, CAW, psychiater… Wie kent de  juridische aspecten? Wie kent de procedures van de organisaties naar waar de school of het CLB doorverwijst? Wie geeft welke info door aan wie?