Wat als er op school een gerucht circuleert van een zwangere leerling?

Kloppen de geruchten? Met wie praat ik erover als leerkracht?

De leerkracht krijgt een melding dat een leerling zwanger is. Wat nu?

 1. De leerkracht meldt dit aan directie en klastitularis. 
   
 2. Er wordt een aanspreekpersoon gezocht.
  De directie praat met de leerling en/of zoekt uit wie het best een gesprek met de leerling kan aanvatten. Dat kan de klastitularis zijn, een zorgleerkracht, een vertrouwensleerkracht, een medewerker van het CLB… Steeds moet het iemand zijn die het vertrouwen kan winnen van de leerling en de verdere begeleiding opvolgt. Er is maar één aanspreekpersoon zodat er niet chaotisch gewerkt wordt.
   
 3. Er volgt een discreet gesprek met de leerling: Is er iets van aan? 

  De aanspreekpersoon kan zich niet engageren tot volledige geheimhouding, en zegt dat ook het best duidelijk bij het begin van het gesprek met de leerling. Hij of zij belooft wel zeer discreet te zijn en niets te vertellen zonder overleg met de leerling.

  Beloof als leerkracht discretie maar geen geheimhouding

  Belangrijk in het eerste gesprek is om zekerheid te hebben over de zwangerschap. Werd een zwangerschapstest uitgevoerd? Is er een doktersbezoek geweest?

 4. Het is ook belangrijk na te gaan hoe dit gerucht is ontstaan: Koppel terug naar de persoon die het gerucht het eerst opving.

De leerling blijkt zwanger te zijn

Indien de leerling inderdaad zwanger blijkt te zijn, kan er een individueel gesprek gepland worden waarbij de hulpvraag centraal staat. Belangrijk is ook om verdere gesprekken af te spreken, indien ook de leerling hiertoe bereid is.

Het schoolbeleidsplan kan helpen om een stappenplan uit te werken voor de verdere begeleiding van deze leerling.

Wat als de leerling niet zwanger is, in tegenstelling tot het eerder gerucht van zwangerschap?

Als een leerling beweert zwanger (geweest) te zijn, maar dat niet klopt, is dat een aanwijzing dat deze leerling mogelijk met problemen kampt. Het is belangrijk een gesprek met haar aan te gaan en aan te dringen om gepaste hulp te zoeken.

Vaak is het best ook de ouders te betrekken bij het probleem, steeds met de nodige voorzichtigheid en discretie.

Goede opvolging

In beide gevallen, of ze nu zwanger is of niet, is het belangrijk discreet te volgen hoe het verder met haar gaat op school (depressieve gevoelens, schoolresultaten, omgang met de andere leerlingen, gedrag…). Bij problemen is het aangewezen met haar opnieuw een gesprek te hebben en haar aan te moedigen in samenspraak met het CLB gepaste hulp te zoeken.

Er is maar één aanspreekpersoon, zodat er niet chaotisch gewerkt wordt.