Over JIL vzw: Hulpverlening, Vorming en Preventie

foto ExSpecto

JongerenInfoLife Vzw: Hulpverlening, Vorming en Preventie

Jongeren Info Life vzw

JIL vzw gaat ervan uit dat het ongeboren leven vanaf het begin beschermwaardig is, maar respecteert de eigen keuze van de zwangere om binnen de wettelijke grenzen zelf te kiezen voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken ervan.

JIL vzw vindt dat elke mens vanaf het begin waardevol en kwetsbaar is, ook het ongeboren kind. We zijn van de overtuiging dat elke mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en een daarmee samenhangende keuzevrijheid


Hulpverlening

JIL-vzw biedt ondersteuning en zorg bij ongeplande zwangerschap

Deze hulp is bemoedigend, met oog voor elkaar en rekening houdend met de relaties. Wij bieden in sociaal kwetsbare situaties zorg aan moeder en kind en dit vóór en na de bevalling.

Iedereen kan ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid bij ons terecht en wordt geholpen. 

We bieden een luisterend oor en helpen specifiek bij:

  • de zoektocht naar opvangmogelijkheden voor moeder en kind
  • het zoeken naar mogelijke wettelijke financiële tegemoetkomingen
  • de begeleiding naar officiële instanties
  • juridisch advies
  • psychologische ondersteuning
  • de verwerking van abortus en miskraam

Elk mens heeft recht op hulp en ondersteuning in schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en tienermoederschap. Wij vormen een netwerk met diverse andere vrijwilligersorganisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn. Hierdoor kunnen wij onze hulpverlening uitbouwen over vrijwel het gehele Vlaamse landsgedeelte.


Vorming en preventie 

Door middel van vorming en voorlichting willen we verantwoord seksueel gedrag bij jongeren bevorderen om ongeplande zwangerschappen te voorkomen. Meer informatie en een aanvraag voor een workshop kan via het Vlaams centrum voor Relationele en Seksuele Vorming.

Onze medewerkers zijn opgeleid bij onze Nederlandse zusterorganisatie Siriz. Deze professionele organisatie is specialist en heeft jarenlange ervaring rond voorlichting en hulpverlening aangaande ongeplande zwangerschap, en wordt hiervoor door de Nederlandse overheid ondersteund.

 

 

      

Foto copyright ExSpecto (Esprit-Photographie)