Info en doorverwijsadressen waar je hulp kan vinden

Welke hulp heb jij nodig nu je zwanger bent?

Waar vind je hulp voor jezelf en je kind?

Tijdens de zwangerschap en na de geboorte

Ondersteuning vóór de geboorte kan in overleg met Kind en Gezin:

  • Je neemt best contact op met een van de Prenatale steunpunten K&G. Deze hulpverlening is gratis
  • Er is gezinsondersteuning voor (aanstaande) gezinnen met kinderen door middel van de K&G INLOOPteams  (INtegraal Laagdrempelig Opvoedings- OndersteuningsPunt) die wordt terugbetaald. 
  • Individuele psycho-sociale prenatale begeleiding is mogelijk (078 150 100) en wordt eveneens terugbetaald.

Woon je in Antwerpen, kijk dan zeker op zwangerinantwerpen.be voor uitgebreide informatie rond hulp bij  zwangerschap en na de geboorte. 

Ook bij een zelfstandige  vroedvrouw worden tot 12 consultaties terugbetaald.  

De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning bieden de zogenaamde Amberbegeleiding voor gratis intensieve begeleiding van gezinnen vanaf de 8ste maand van de zwangerschap tot 6 maanden na de bevalling.   

Na de geboorte is kraamzorg (hulp in huishouden en zorg voor moeder en kind) mogelijk. Deze diensten worden aangeboden bij OCMW, je mutualiteit, onafhankelijke diensten, KVLV, Femma. De prijs wordt vaak bepaald volgens het inkomen. 

Met de toenemende wetenschap dat borstvoeding van zeer groot belang is voor de gezondheid van moeder en kind - nu en voor de toekomst - en dat dit belangrijk is voor de band tussen moeder en kind, zijn duidelijke en concrete afspraken bij schoolgaande moeders belangrijk. Bekijk met jouw school wat zij kunnen doen rond de zorg en het voeden van het kind: Tijd geven voor afkolven, baby op school op bepaalde tijdstippen,... 


Kinderopvang 

Dagopvang is mogelijk in crèches of onthaalgezinnen. Je vindt veel informatie op de website van Kind en Gezin. Ook bij de Gezinsbond kan je terecht als je op zoek bent naar een babysit.

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) geven gezinsbegeleiding met mogelijkheid tot korte of lange residentiële opvang van het kind. 


Financiële hulp

Info en hulp worden geboden door  het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), JAC (voor jongeren) en Begeleid wonen voor Jongeren

Een kind heeft recht op het Groeipakket. Dit houdt verschillende financiële hulpmiddelen in: Startbedrag (voorheen kraamgeld), basisbedrag (voorheen kindergeld) en schoolbonus. Zolang je kind in Vlaanderen woont, heeft het onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt. Je kan het startbedrag reeds tijdens de zwangerschap aanvragen.

Leefloon is mogelijk bij meerderjarigheid. Er is al vroeger recht op leefloon (jonger dan 18 jaar) indien de tiener zwanger is of een kind heeft. Het bedrag wordt bepaald op basis van de familiale toestand: samenwonende (met of zonder gezinslast) of alleenstaande. Dit is ook mogelijk als samenwonende indien de tiener nog thuis woont.


Materiële hulp

Een baby heeft nogal wat spullen nodig, maar je kan veel tegen een heel goede prijs of zelfs gratis verkrijgen. Vaak hebben familieleden en vrienden dingen op zolder of in de kelder staan die ze graag aan jou doorgeven.

Babykledij kan je voordelig aanschaffen via de tweedehandsbeurzen van de Gezinsbond
Ook online vind je heel wat: online-weggeefwinkel.be2dehands.beweggeefwinkels.bedekringwinkel.be

Levensadem biedt hulp en ondersteuning aan kwetsbare zwangere vrouwen. Voor zover hun voorraad het toelaat kan je er ook terecht voor gratis tweedehands materiaal: zwangerschapskledij, kinderkleding (0-16 jaar), babygerief, speelgoed, meubeltjes, vaatwerk, linnengoed ...

Moeders voor Moeders zet zich in voor de armsten in Vlaanderen. Vrijwilligers verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel heel moeilijk hebben, ook kinderkleding, verzorgingsmateriaal, babymateriaal ... De allerkleinsten kunnen twee maal per week een badje en een warme maaltijd krijgen.


Wil je andere tienermoeders ontmoeten?

Ken je in je omgeving geen andere tienermama’s of wil je er graag meer leren kennen? Fara brengt leeftijdsgenoten bij elkaar om leuke dingen te doen, samen te praten en lachen en ervaringen uit te wisselen.


Pleegzorg en Adoptie 

Tijdelijke opvang van het kind in een pleeggezin kan rust brengen in soms moeilijke situaties.  

Meer informatie over pleegzorg

Kiezen voor adoptie is een mogelijkheid, ook voor tienermoeders.  

Meer informate over adoptie


Wonen 

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), JAC (voor jongeren)

Thuis
Mits goede afspraken, is dit voor sommige zwangere tieners of jonge tienerouders, een haalbare en goede oplossing. Vraag info en hulp bij CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), JAC (voor jongeren) en ook op jouw school ...

Zelfstandig of samenwonen met partner
Dit kan vanaf 18 jaar. Voordien is het akkoord van de ouders nodig. 

Begeleid zelfstandig wonen boven 18 jaar
Dit is mogelijk met ambulante begeleiding door CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) of OCMW. 

Begeleid zelfstandig wonen onder 18 jaar
Voor jongeren, kan dit geregeld worden via het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) én met akkoord van de ouders. Anders moet dit via de jeugdrechtbank worden beslist. CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), JAC (voor jongeren) kunnen hulp bieden. 

Wonen in een huis waar jij en je kind tijdelijk ondersteund worden
Residentieel wonen is mogelijk in een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG). Eventueel kan dit ook tijdelijk in een pleeggezin voor moeder en kind


Raak je nog niet helemaal wegwijs in deze waaier van hulporganisaties? Stel je vraag gerust op onze hulplijn.