Welke rol speelt de school bij de uitbouw van een netwerk rond de zwangere?

Medeleerlingen, school, medisch team, professionele hulporganisaties, en familie vormen een netwerk rond de zwangere.

De school helpt een netwerk uit te bouwen

Als je leerling kiest om de zwangerschap te behouden, zal ze nood hebben aan een ondersteunend netwerk.

Doorverwijzen

De school kan doorverwijzen naar talrijke instanties, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de zwangere leerling.

Bereid elke doorverwijzing goed voor met de leerling. Neem eerst zelf contact op met de instantie zodat je weet wat je kunt verwachten. 

Bemiddelen

De school kan ook begeleiding bieden bij het overleg met ouders, vriend of helpen bij het maken van goede afspraken, bij het onderhouden van relaties en bij de voorbereiding van de geboorte. De school werkt hier vaak als 'bemiddelende' instantie tussen alle betrokken partijen (zwangere leerlinge, vader van het kind, ouder(s) van zowel het meisje als de jongen).

Medische zorg 

De CLB-arts houdt contact met de vroedvrouw of arts die de (aanstaande) moeder begeleidt. 

Uitbouwen netwerk

De school kan helpen bij het uitbouwen van een netwerk: Verwijs haar door naar een CAW, JAC. Bespreek of een schoolbegeleider mee aanwezig is bij de opstart.

Zorg ervoor dat de vaste vertrouwenspersoon van de leerling contact houdt met het netwerk en feedback geeft aan de klassenraad.

De klasgenoten

Wie van de medeleerlingen kan optreden als buddy?

Hoeveel is genoeg?

Bewaak steeds de grenzen van de begeleiding die de school wil bieden. Goede en duidelijke interne afspraken en duiding naar de leerling toe zijn hier erg belangrijk.