Een schoolklimaat dat slaagkansen beschermt voor een zwangere leerling

Welke steun biedt onze school zodat de zwangere leerling weloverwogen kan beslissen én haar slaagkansen behoudt?

Belang van een schoolvisie rond tienerzwangerschap

Het is belangrijk dat een school zich over haar visie bij een zwangere leerling bezint, een duidelijke visie ontwikkelt en die ook aan de leerlingen en de ouders doorgeeft. Een schoolvisie wordt best op voorhand ontwikkeld om goed voorbereid te zijn op een mogelijke tienerzwangerschap.

Omkadering van een leerling die de zwangerschap wel of niet uitdraagt

Er zijn twee aandachtspunten bij de omkadering van een zwangere leerling:

 1. De school moet de leerling alle kansen bieden om tot een persoonlijke beslissing te komen: de zwangerschap behouden of niet. De concrete ondersteuning die de school aan een zwangere leerling biedt, heeft hier vaak een grote invloed op. 
 2. De school dient bij om het even welke beslissing het meisje te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de slaagkansen voor het meisje optimaal blijven behouden.

Scholen kunnen best op voorhand hun visie op de tienerzwangerschap van een leerling ontwikkelen, formuleren en communiceren.

Hoe is ons schoolklimaat?

 • Kan een leerling met problemen, in dit geval een zwangerschap, bij de school terecht?
 • Heeft de school weet van leerlingen die zwanger zijn?
 • Wat zou een leerling kunnen weerhouden om hulp te zoeken bij de school?
 • Hoe gaat de school om met een vermoeden of melding van zwangerschap, abortus of miskraam?
 • Een open schoolklimaat is belangrijk voor alle moeilijkheden en problemen van leerlingen.

Wat betekent discretie?

Discretie is heel belangrijk en moet steeds verzekerd worden.

 • CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim: zwijgplicht en zwijgrecht.
 • Leerkrachten hebben ambtsgeheim:
  • Ze hebben geen zwijgrecht, noch zwijgplicht tegenover de directie en ze kunnen ouders inlichten “indien nodig”.
  • Ze hebben wel discretieplicht.
  • Ze hebben geen verplichting de ouders in te lichten.

Er kan een individueel gesprek  gevoerd worden met de leerling, op het ritme van de leerling. Tijdens dit gesprek kan het belang om de ouders in te lichten, besproken worden.

Alle gesprekken dienen in een klimaat van vertrouwen te gebeuren.