De jongen: Tien tips voor een gesprek met de partner van een zwangere leerling

Bij wie op school kan de jongen terecht met zijn vragen, zijn visie, zijn gevoelens? Voor welke beslissingen staat hij?

Aandacht voor de jongen? 

De vader staat dikwijls buiten spel wanneer een leerling ongepland zwanger is. Vaak is hij ouder dan het meisje, maar hij kan ook op dezelfde school zitten.

In de veronderstelling dat het meisje hem op de hoogte bracht over de zwangerschap, kan hij met gevoelens en vragen worstelen. Ook hij heeft behoefte aan opvang en begeleiding. 

Wie vangt de vader op? 

Om de zelfstandige beslissing van het meisje te garanderen, krijgt hij niet echt een stem in het beslissingsproces. Hoe voelt hij zich bij die situatie? Door begrip te tonen voor zijn onmacht en angst kan je hem steunen. 

Tegelijk staat ook hij voor een aantal beslissingen als het meisje de zwangerschap verderzet: Wil hij de relatie verder zetten en het kind aanvaarden? Wil hij wel de verantwoordelijkheid opnemen voor het kind maar de relatie met de moeder verbreken? Of wil hij volledig afstand houden van moeder en kind? 

Hoe ziet hij de relatie als het meisje voor een abortus kiest? De jongen is sterk afhankelijk van de houding en de beslissing van het meisje. Sommige jongens kunnen het ook moeilijk hebben als het meisje voor abortus kiest en hij hierin niet gehoord is. De wettelijke rechten van een toekomstige vader zijn echter beperkt.

Tien vragen voor een gesprek met de jongen 

 1. Hoe zou het voor je zijn om biologische/sociale vader te zijn?
  Wat betekent dat voor jou? Hoe zie je dat?
   
 2. Wat doet je twijfelen? Wat maakt je bang? Waar zie je tegen op?
   
 3. Wat is voor het meisje een haalbare kaart?
  Hoe sta jij daar tegenover?
   
 4. Het meisje heeft een keuze gemaakt in verband met deze zwangerschap. Hoe is dat voor jou? Welke vragen roept dat bij je op? Hoe voel je je daarbij?
   
 5. Hoe reageren jouw en haar ouders? 
   
 6. Had je al een ideaalbeeld en hoe zag dat eruit? 
   
 7. Hoe sta je tegenover de relatie met het meisje? Hoe zou het voor je zijn als je die verder zet? Of afbreekt? Hoe zou het zijn om samen “ouder” te worden?
   
 8. Hoe zie je de relatie na een abortus?
   
 9. Kan je jouw studie nog afmaken? 
   
 10. Zit je met nog andere vragen? Bijvoorbeeld "Wat zullen mijn vrienden denken? Waar kan ik steun en hulp vinden? Wie kan mij steunen?"