De zwangere leerling vraagt om haar te begeleiden in haar keuzeproces

De zwangerschapskeuze van de leerling wordt gerespecteerd, wat die keuze ook is.

Als de leerling vraagt om haar te ondersteunen bij het beslissingsproces

De beslissing waar het meisje voor staat, is een ingrijpende beslissing. Het is belangrijk dat zij inzicht krijgt in haar gevoelens en gedachten, wat haar keuzemogelijkheden zijn, welke hulp zij kan krijgen.

Ze moet daarnaast ook weten dat haar beslissing in elk geval wordt gerespecteerd. Veelal ziet ze als enige uitweg de zwangerschap geheim te houden tot aan de abortus, of te ontkennen (in sommige gevallen ontkenning tot aan de geboorte). Soms wil ze de zwangerschap juist aan zoveel mogelijk mensen kenbaar maken in de hoop dat iemand zegt dat ze gerust ook het kind mag houden.

Meerdere gesprekken

Belangrijk is om tijd te maken, in fases te werken en de nodige gesprekken te voorzien. Het is goed om hier hulp in te schakelen van professionals, gespecialiseerd in het begeleiden van deze situaties. Zij werken ook op neutraal terrein, buiten de school.


Hier kan je verder lezen over het beslissingsproces bij een onverwachte zwangerschap:

Het beslissingsproces is een complex gegeven waarbij alles op een rijtje wordt gezet en samen met de hulpverlener de feiten worden verwoord, de scenario's overlopen en alle mogelijkheden en alternatieven worden afgetoetst.

De keuze waarvoor je leerlinge staat is niet evident:  Wel of niet kiezen voor abortus

Een leidraad om tot een weloverwogen keuze te komen: Ik twijfel ...