Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN van de JIL-websites
DISCLAIMER - JURIDISCHE INFORMATIE

De website ongeplandzwanger.be die u momenteel bezoekt is eigendom van
Vereniging zonder Winstoogmerk
Jongeren Info Life, in afkorting ‘JIL’
Hagewindestraat 10
9120 Beveren (België)
KBO 0871.694.854 OR Gent
Telefoon: +32 488 835 415
E-mail: info@jongereninfolife.be

vzw JIL is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de informatie die zij op haar website ter beschikking stelt.

Zij streeft ernaar de verstrekte informatie zo volledig, begrijpelijk en actueel mogelijk aan te bieden. De bezoeker dient te weten dat die informatie van algemene aard is, in die zin dat ze niet noodzakelijk is aangepast aan de omstandigheden die specifiek zijn voor de bezoeker. Ze mag dus niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel medisch of juridisch advies. Vzw JIL wijst derhalve elke aansprakelijkheid af voor schade, in welke vorm ook, die zou voortvloeien uit het gebruik van de aangeboden informatie en van haar website. Vzw JIL streeft er ook naar de toegang haar websites zo permanent mogelijk aan te bieden.

Intellectueel eigendomsrecht
De inhoud van onze webpagina’s is eigendom van vzw JIL. Het is niet toegelaten deze inhoud over te nemen en verder te verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van JIL.

Hyperlinks en verwijzingen naar andere websites
vzw JIL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar zij in haar eigen pagina’s verwijst, noch inhoudelijk noch voor wat het privacybeleid betreft.

PRIVACYBELEID
Met betrekking tot de bescherming van de privacy van de bezoekers van de website, geldt het navolgende beleid.
vzw JIL waarborgt voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van haar websites. Dat betekent dat vzw JIL ook van haar samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Verwerking van persoonsgegevens
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
Indien vzw JIL persoonsgegevens (zoals naam, woonplaats en adres, telefoonnummer, e-mailadres) via een websitebezoek elektronisch verzamelt, zijn die enkel voor het intern gebruik bestemd van vzw JIL, namelijk hulpverlening.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
Zoals voorzien in de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen bezit de bezoeker een inzage- en wijzigingsrecht van de door JIL opgeslagen persoonsgegevens die bij het bezoek zijn verzameld en zijn ingeprogammeerd door de ontwikkelaar van de website.
U hebt steeds toegang tot die opgeslagen gegevens. U kan ze steeds laten verbeteren, aanvullen of verwijderen. Dit kan door ons een email te sturen op het hierboven aangeduide adres.
In geen geval geeft vzw JIL persoonsgegevens, die zij over de bezoekers van haar websites verzamelt, door aan derde partijen.
Cookiebeleid
Een cookie is een klein bestandje dat je browser bij het surfen op de website permanent opslaat op de gebruikte computer, tablet of smartphone. Het gaat om gegevens als gebruikersnaam (werkelijke of gelegenheidsnaam), IP-adres, surfgedrag en, eventueel, wat de gebruiker deelt op sociale media.
Bij een bezoek aan ongeplandzwanger.be worden alleen cookies opgeslagen om de website beter te laten functioneren, het bezoeken ervan te vergemakkelijken en het vinden van de erin opgeslagen informatie te optimaliseren. Het zijn de zogenaamde functionele of statistische cookies die permanent of tijdens de sessie actief kunnen zijn.
Vzw JIL gebruikt ook tracking cookies, maar enkel van haarzelf. Met deze cookies kan vzw JIL uw bezoek aan de websites, die deel uitmaken van het JIL-netwerk, laten traceren. Hierdoor kan vzw JIL te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit haar netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om het gebruik van de websites te optimaliseren.
In geen geval wordt deze informatie doorgegeven aan derde partijen, tenzij aan de ontwikkelaar van de websites.
De bezoeker kan geplaatste cookies verwijderen via de instellingen van de gebruikte browser.