Wat gaat er allemaal vooraf aan een abortus?

Op de dag van de afspraak moet je schriftelijk bevestigen dat je vastbesloten bent de ingreep te ondergaan.

Een abortus, hoe gaat dat?

Als je je aanmeldt in een abortuskliniek of een ziekenhuis heb je een eerste gesprek.  Er wordt een echografie gedaan om te zien hoe lang je al zwanger bent. Daarna heb je recht op minimaal 6 dagen bedenktijd. Pas hierna kan je de zwangerschapsafbreking laten uitvoeren. Ongeveer 2 weken later kan je best een controle-onderzoek laten uitvoeren in het abortuscentrum, bij je huisarts of gynaecoloog. 


Wat wordt besproken in het eerste gesprek?

In het abortuscentrum wordt met jou bekeken wat voor jou de reden is om de zwangerschapsafbreking aan te vragen. Het is belangrijk dat je op dit moment al je vragen en onzekerheden zonder angst kan voorleggen. Dit gesprek moet plaatsvinden vóór 12 weken na de bevruchting.

Er wordt tijdens dit eerste consult ook een echografie gedaan om je zwangerschap te bevestigen en te kijken hoe lang je al zwanger bent. Op basis van de resultaten van deze echografie wordt er beslist welke methode er gebruikt kan worden voor de zwangerschapsafbreking.

Zoals bij andere ingrepen, heb je ook bij een abortus het recht op volledige en duidelijke informatie over alle mogelijke risico's van de ingreep. Je hebt ook recht op uitleg over mogelijke alternatieven, die bij jouw specifieke situatie zouden kunnen helpen. Stel je vragen aan een medewerker in het abortuscentrum, of praat erover met iemand van onze hulplijn. 

Waarvoor dienen de 6 dagen bedenktijd?

Deze 6 dagen zijn bij wet voorzien, om de zwangere voldoende tijd te geven voor de beslissing. 

Het gebeurt dat vrouwen spijt hebben van een doorgemaakte abortus. Dat komt vaker voor wanneer de beslissing in paniek genomen werd. 

Als je nog twijfels voelt, kan je verder lezen bij onze rubriek 'Ik twijfel...' . Je vindt er een stappenplan dat je op weg kan helpen in jouw bedenktijd.

Als je niet uit je twijfels geraakt, kan je een tweede gesprek aanvragen.

De afspraak

Op de dag van de afspraak moet je schriftelijk bevestigen dat je besluit in verband met de zwangerschapsafbreking vast staat.

Na mijn abortus

Twee weken na de abortus heb je  een controle-onderzoek. Dit kan je laten uitvoeren in het abortuscentrum of bij je huisarts of gynaecoloog. Je menstruatie kan de eerste keren wat heviger zijn, je kan wat minder zin in seks hebben, misschien ben je bezorgd dat je opnieuw zwanger wordt? Vrouwen reageren heel verschillend op de ingreep. Praat erover met de arts bij wie je op controle gaat.

Sommige vrouwen zoeken nog hulp in een later stadium. Aarzel niet om hulp te zoeken als je met iemand wil praten. Je kan steeds teruggaan naar het abortuscentrum voor een nieuw gesprek. Of je kan met een hulpverlener praten via onze hulplijn, ook na je abortus.

Heb je hulp nodig tijdens je keuze? Heb je jouw keuze al gemaakt en wil je met iemand praten? Wij zijn er om jou te helpen.