Opvang in een tehuis waar jij en je kind tijdelijk ondersteund worden

Een opvangtehuis (CIG) kan tijdelijke ondersteuning bieden tijdens of na jouw zwangerschap

Als je nog niet op eigen benen kan staan

Kan jij thuis met jouw zwangerschap niet terecht? Zie je het niet zitten om alleen voor jouw kind te zorgen, heb je het lastig om nu al op eigen benen te staan, weet je niet hoe je een kind moet verzorgen, zijn er veel problemen met je partner of met de familie? Of is het een combinatie van verschillende zaken die het moeilijk maken?

Wanneer extra ondersteuning van een buddy of steungezin niet volstaat, dan kan pleegzorg misschien een oplossing bieden. Een andere mogelijkheid is om tijdelijk te verblijven in een tehuis van CIG.

Centra voor integrale gezinszorg (CIG)

In heel Vlaanderen zijn er acht opvangtehuizen of centra voor integrale gezinszorg (CIG). Deze CIG's huisvesten en begeleiden voornamelijk éénoudergezinnen, (toekomstige) tienermoeders en gezinnen in probleemsituaties aangemeld via de Bijzondere Jeugdbijstand. Bijvoorbeeld als er twijfel is over de samenhang in het gezin, de zorg voor de kinderen of het toekomstig kind, of als je het lastig hebt met deelname aan de samenleving, als er sprake is van opvoedingsproblemen, relatiemoeilijkheden, familiale kopzorgen of een combinatie van deze problemen dan kan je hier worden aangemeld.

Hoe meldt iemand zich aan?

Zwangere meerderjarige vrouwen en gezinnen die begeleiding aan huis willen, kunnen rechtstreeks bij het CIG aanmelden voor verblijf en begeleiding. Dit kan ook gebeuren via Kind en Gezin.

Als minderjarige kan je niet rechtstreeks bij en CIG aanmelden voor verblijf en begeleiding. Deze aanmelding dient te gebeuren via een jeugdhulpverlener van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Jongeren Adviescentrum (JAC) of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

Tienermoederwerking

Heel wat van deze Vlaamse CIG's hebben een tienermoederwerking waarbij ze begeleiding en verblijf bieden aan tienermoeders tot en met 18 jaar. Wanneer er verlengde hulpverlening aangevraagd wordt, kan een begeleiding lopen tot en met 19 jaar.

Deze zwangere meisjes en jonge moeders worden ondersteund en begeleid in het (aankomende) moederschap.  

De ondersteuning en begeleiding kan bestaan uit:

  • Ondersteuning bij de aankomende bevalling en het moederschap
  • Zorg voor het pasgeboren kind
  • Omkadering ivm de rol van de vader
  • Dagbesteding: school/werk/…
  • Werken aan zelfstandigheid: omgaan met financiën, een huishouden runnen, …
  • Werken rond sociale vaardigheden
  • Relatie met partner, familie, omgeving...
  • En andere hulp waar nodig

Leefloon

Als tienermoeder heb je recht op een leefloon, waarmee je jouw verblijf in een tehuis, voeding, spulletjes voor jezelf en kindje, kan betalen.


Als je meer wil weten over deze opvangtehuizen van CIG, kan je uitleg krijgen via onze hulplijn.