Hoe ondersteun ik een jonge moeder in een moeilijke situatie?

Een netwerk rond de jonge moeder is haar grootste steun

Hoe zorg je ervoor dat het goed blijft gaan?

Een jonge moeder of tienermoeder heeft het - zeker in onze maatschappij - niet altijd gemakkelijk. Als hier dan nog financiële problemen, moeilijkheden met huisvesting, kinderopvang, opvoeding van een eerste kind, werk/schoolbalans bijkomen, dan wordt het niet eenvoudiger. Vriendinnen gaan uit, hebben veel lol en praten over heel wat andere dingen dan de zorg voor een baby.

Bevestig haar in het moederschap

  • Het is belangrijk om de jonge moeder te bevestigen in haar nieuwe rol als moeder.
  • Opvoedingstaken gaan overnemen, kan echter juist demotiverend werken, zelfs al is het uit bezorgdheid. Je kan natuurlijk wel even vragen wat je kan doen en waarmee ze zou geholpen zijn.
  • Geloof hebben in haar kunnen en haar volop vertrouwen geven, kan haar groeikansen versterken. Dit is jouw nummer één als je haar echt wil helpen.

Aandacht voor haar vriendenkring

Je kan samen met haar nagaan of er voldoende ruimte is om met haar vriendinnen en vrienden regelmatig af te spreken zodat ze niet in een isolement terechtkomt. Misschien kan je hier af en toe eens inspringen. Als de jonge moeder nog naar school gaat, kan het schoolteam hier ook ondersteunen om het bestaande netwerk te behouden. Waar nodig kan de school externe hulp inschakelen. 

Nood aan babygerief

Je kan op heel wat plaatsen goedkoop - of soms wel gratis - aan tweedehands babyspullen geraken. De gezinsbond organiseert in jouw stad of gemeente op regelmatige basis tweedehandsbeurzen. Hier verkopen plaatselijke gezinnen babygerief in goede staat aan een kleine prijs.

Kinderopvang

Voor een studente of wanneer ze na het bevallingsverlof terug aan het werk gaat, is kinderopvang nodig. Het kan zijn dat de ouder(s) hier kunnen inspringen of misschien valt de keuze op een kinderdagverblijf of een onthaalouder.

 Haar volop vertrouwen geven, is jouw nummer één als je haar echt wil helpen.

Wie kan nog helpen?

Er zijn heel veel organisaties die jou en je kind mee kunnen ondersteunen en verder op weg helpen.