Financiële problemen en ongepland zwanger. Waar kan je terecht?

Geldproblemen of financiële onzekerheid spelen heel vaak mee in twijfels rond een zwangerschap.

Onverwacht zwanger en geen geld

De ontdekking dat je zwanger bent kan je overweldigen. Allerlei vragen stormen op je af en je wordt onzeker en gespannen. Vaak speelt financiële onzekerheid mee in twijfels rond een zwangerschap. 

Hoe geraak je aan financiële middelen?
Hoe kom je aan een woonst?
Hoe moet het verder met je opleiding of je job?

Soms kunnen al deze vragen rond blijven tollen in je hoofd. In dat geval is het goed om contact te zoeken met iemand die je wegwijs kan maken.  Onze hulpverleners kunnen je praktische informatie geven of naar de juiste instanties doorverwijzen. Er is heel wat mogelijk en het helpt vaak al om een overzicht te hebben. Je moet ook niet alles tegelijk te regelen. 

Vraag hen gerust meer uitleg over:

 • opvangmogelijkheden voor moeder en kind
 • mogelijkheden rond financiële tegemoetkoming
 • ...

Zij kunnen je doorverwijzen voor:

 • Hulp via officiële instanties: CAW; OCMW van je woonplaats, JAC
 • medische, juridische en/of psychologische begeleiding: je huisarts, CAW, advocaat.be,... 
 • Sociale dients van je school, Hogeschool of universiteit
 • Het Huis van het Kind van je stad of gemeente
 • Voor Antwerpen vind je veel informatie over hulpverlening en ondersteuning op zwangerinantwerpen.be 
 • ...

Groeipakket (vroeger 'Kinderbijslag')

Het groeipakket is een financiële hulp van de overheid voor alle kinderen die woonachtig zijn in België. Afhankelijk van je woonplaats kan je hiervoor terecht bij verschillende uitbetalingsinstellingen.

Je kan het groeipakket ontvangen voor je kind én voor jezelf als je nog studeert of minderjarig bent tot max. 26 jaar.

Elk kind krijgt:

STARTBEDRAG

Dit is het vroegere kraamgeld. Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket.

Je ontvangt het startbedrag ten vroegste 2 maanden voor de verwachtte bevallingsdatum. Het kan enkel uitbetaald worden na ontvangst van een doktersattest dat de zwangerschap bevestigt. 

BASISBEDRAG

Het basisbedrag is een maandelijks bedrag dat je ontvangt voor je kind(eren), als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Dat bedrag is hetzelfde voor elk kind geboren vanaf 2019 en bedraagt momenteel 163,20 euro (2020).

Kreeg je reeds een startbedrag? Dan wordt je basisbedrag automatisch uitbetaald. Als niemand de aanvraag doet, dan zal het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) het recht alsnog vaststellen en het Groeipakket uitbetalen. 

Je ontvangt het basisbedrag steeds ten laatste op de achtste van de maand die volgt op het recht.

SCHOOLBONUS

In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag een schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind en wordt automatisch uitbetaald met het basisbedrag.


Leefloon

Als je geen inkomen ontvangt, kan je een leefloon aanvragen bij het OCMW. Of je in aanmerking komt, hangt af van een aantal voorwaarden.

 • Er wordt onder andere rekening gehouden met de bestaansmiddelen van het gezin waar je verblijft: als je samenwoont, met het inkomen van je partner; als je thuis woont, met dat van je ouders.
 • Er wordt geen rekening gehouden met kinderbijslag of eventuele onderhoudsgelden.
 • Bijkomende voorwaarden zijn nog: in België wonen, Belg zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben, bereid zijn tot werken of hiervan vrijgesteld zijn om gezondheids- of billijkheidsredenen (bijvoorbeeld studenten).
 • In het algemeen heb je pas recht op het leefloon als je 18 bent.
 • Als je jonger dan 18 bent, kan je toch in aanmerking komen wanneer je getrouwd bent of ontvoogd, en ook als je zwanger bent of kinderen ten laste hebt. Voor jongeren kan het OCMW de uitgekeerde bedragen terugvorderen bij je ouders. Bij een ernstige verstoring van de familierelaties, bv. omwille van een zwangerschap, kan het OCMW beslissen om de bedragen niet terug te vorderen. Meer info bij je plaatselijk OCMW.

Je bent student

Je kan veel antwoorden op je vragen vinden op centenvoorstudenten.be.