Ik ben zwanger maar zit nog op school, kan ik het houden?

Met de school kunnen meestal goede, duidelijke afspraken gemaakt worden die jou kunnen helpen

Wat als je nog naar school gaat en de zwangerschap wil uitdragen?

Als tiener nog op school zitten en een kind verwachten is geen gemakkelijke situatie. Je bent overdonderd, hebt te kampen met tegenstrijdige gevoelens, verwarring en angst voor afwijzende reacties.
Met hulp van mensen uit je omgeving is er veel mogelijk. Zelf moet je ook wel willen toelaten dat anderen je helpen.

Ondersteuning op school

Met de school (directie, klastitularis, vertrouwensleerkracht, zorgleerkracht,...) kunnen vaak goede afspraken gemaakt worden over huiswerk, schooltijden en dergelijke.

Meestal willen leerkrachten wel meedenken hoe je een periode kunt overbruggen wanneer je een paar weken rond de bevalling thuis moet zijn.

Ouders, of anderen uit je omgeving willen ook vaak helpen tijdens de schooltijden. Daar zullen duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden.

Als tienermoeder kan je zeker hulp van de school en externe ondersteuning gebruiken, om zo je studies af te werken.

Externe ondersteuning

Als ouders of familie omwille van hun eigen omstandigheden niet kunnen bijspringen voor de opvang, kan er een onthaalmoeder of een crèche voor je kind gezocht worden. Ben je een hele periode niet in staat om voor de opvoeding van je kindje in te staan, dan is er de mogelijkheid van vrijwillige pleegzorg. Een pleeggezin neemt dan zolang het nodig is de zorg van je over. Je kan je ook laten ondersteunen door een buddy of een steungezin.

Financieel zijn er ook tal van mogelijkheden en voordelen waar je recht op hebt. Elke situatie is natuurlijk anders. Daarom is het goed dat je iemand hebt die met je mee denkt. Onze hulpverleners willen graag naast je staan en mee zoeken naar de beste oplossing voor jouw probleem.