Kan ik in België anoniem of discreet bevallen?

Kan ik in België anoniem of discreet bevallen?

In België is anoniem bevallen wettelijk niet mogelijk.

Wat is ANONIEM en DISCREET bevallen?

Anoniem bevallen houdt in dat de moeder op het moment van de bevalling kan aangeven dat ze niet vermeld wil worden als moeder op de geboorteakte van het kind en dat haar identiteit geheim blijft. Het kind heeft dan geen enkele manier om te achterhalen wie zijn of haar moeder is. 

Bij een discrete bevalling daarentegen is de moeder wel verplicht om haar identiteitsgegevens door te geven aan een onafhankelijke instantie die ze strikt vertrouwelijk zal bewaren. Deze instantie kan deze gegevens enkel onder bepaalde voorwaarden vrijgeven, bijvoorbeeld wanneer het kind hierom vraagt wanneer het meerderjarig is. 

Anoniem of discreet bevallen vermijdt dat vrouwen op hun eentje een kind ter wereld brengen om het daarna als vondeling achter te laten omdat zij, om diverse redenen, niet willen dat hun identiteit bekend raakt of gekoppeld wordt aan de pasgeborene.

Momenteel bestaat er in België nog geen mogelijkheid om anoniem of discreet te bevallen.

Alhoewel over dit onderwerp in het parlement al verschillende wets­voor­stellen zijn ingediend, is de kwestie van het anoniem of discreet bevallen in België nog niet beslecht. Elke vrouw die in België bevalt, wordt juridisch (voor de wet) automatisch in de geboorteakte vermeld als de moeder van het kind. Ook in het Rijksregister van het kind staat haar naam vermeld. België is in 1989 toegetreden tot het Verdrag van de Rechten van het Kind dat voorziet dat kinderen voor zo veel als mogelijk het recht hebben hun ouders te kennen. Anoniem bevallen gaat daar duidelijk tegenin. Discreet bevallen zou de tussenoplossing kunnen zijn omdat ze de rechten van alle betrokkenen, moeder en kind, maar ook van de familie en uiteindelijk ook van de maatschappij erbij betrekt. Twee wetsvoorstellen die in die richting gaan zijn momen­teel han­gende (2019). Discrete bevalling geeft ook een oplossing aan de opstart van een adoptiepro­cedure, waarvoor op vandaag de geschreven toestemming van de biolo­gi­sche moeder een vereiste is.