Heb ik toestemming nodig voor abortus?

Jong en zwanger, met wie praat je erover?

Heb je voor abortus toestemming nodig van je ouder(s) of partner?

Als vrouw (minderjarig of meerderjarig) neem je zelf en alleen de beslissing om je tot een dokter of tot een centrum te wenden met je vraag tot zwangerschapsafbreking. Niemand hoeft je toestemming te geven. 

De door jou geraadpleegde arts zal nagaan of je vastbesloten bent om je zwangerschap af te breken. De dag van de ingreep zal hij je een document laten ondertekenen om dit te bevestigen. 

Je kan toestaan dat de vader van je kind of je eigen ouders aanwezig zijn bij de raadpleging die aan de ingreep voorafgaat en bij de ingreep zelf.

Bron: Belgische wet zwangerschapsafbreking van 15 oktober 2018