Hoe zit het met de erkenning van mijn kind?

Als je partner je kind erkent, krijgt hij ouderschapsrechten die jullie gezamenlijk uitoefenen.

Hoe verloopt de procedure om mijn kind te erkennen?

Wanneer je zwanger bent en je bent getrouwd, wordt je echtgenoot automatisch als de vader van het kind beschouwd. De procedure van erkenning van het kind waarvan je zwanger bent is dan niet nodig.  

Wanneer je niet getrouwd bent, moet je partner je kind wél expliciet erkennen. Dit kan hij kosteloos doen door een verklaring op het gemeentehuis, vóór of na de bevalling (zonder tijdslimiet). Jij moet als moeder daar toestemming voor geven. Jullie moeten dus samen naar het gemeentehuis gaan van jullie woonplaats of van de gemeente waar het kind geboren is. 

"De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen, heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner."

 

Wat als wij van mening verschillen?

"Ik wil geen toestemming geven aan de vader om mijn kind te erkennen."

Indien de biologische vader het kind wil erkennen maar de moeder wil dit niet, kan hij erkenning via de familierechtbank bekomen. 

"De vader van het kind wil het niet erkennen."

Bij weigering van de vader tot erkenning kan je de afstamming van het kind door de rechtbank laten vaststellen door middel van een DNA-test. Wanneer blijkt dat hij inderdaad de biologische vader is, is het mogelijk dat hij onderhoudsgeld moet betalen (hij is dan onderhoudsplichtig). 

Dit kan aanleiding zijn dat de vader toch de erkenning van je kind aanvraagt. De erkenning zal hem dan niet enkel onderhoudsplichtig maken, maar ook het ouderlijk gezag geven. Als ouder heb je het volledig ouderlijk gezag over je kind, ook al ben je zelf nog minderjarig. Dit houdt in dat je mee kan beslissen over belangrijke beslissingen in het leven van je kind zoals opvoeding, schoolkeuze, religieuze vieringen, medische ingrepen...

Wanneer je jouw kind erkent, wil dat zeggen dat...

...je onderhoudsplichtig bent tot het kind 18 jaar is, of een eerste opleiding heeft voltooid

...je gezag hebt over het kind en verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind

...je recht hebt op regelmatig contact met het kind

...je het kind wettelijk kan vertegenwoordigen

...je kind jouw familienaam kan krijgen

...je recht hebt op het beheer van het vermogen van het kind

...je kind van jou kan erven

...je kind jouw nationaliteit kan krijgen indien het nog geen 18 jaar is

Is de biologische vader ook de juridische vader?

Het hoeft niet noodzakelijk de biologische vader te zijn die jouw kind erkent. Indien je in de toekomst een partner hebt die je kind uit een vorige relatie wil erkennen, kan dit als er nog geen afstammingsband bestaat met een andere persoon (wat zal blijken uit de geboorteakte van je kind). Die partner kan dan, met je toestemming, een verklaring tot erkenning afleggen op het gemeentehuis. Hij is dan de juridische vader.   

Een erkenning is definitief

Daarom is het erg belangrijk dat je goed nadenkt vooraleer je als moeder het kind laat erkennen door de vader, of vooraleer je als vader jouw kind zelf erkent.

Indien je twijfelt of jullie geraken er samen niet uit, roep dan de hulp in van een bemiddelaar (advocaat, caw...) vooraleer je in gerechtelijke procedures te storten. Alle afspraken die je onderling maakt kunnen best op papier gezet worden en door beiden ondertekend worden.  

  

Meer informatie over de erkenning van een kind in het algemeen.

Meer informatie over erkenning via gerechtelijk onderzoek.