Regels rond naamgeving bij een geboorte

Je kind kan de achternaam van de moeder krijgen, van de vader of van beide in de volgorde die jullie willen.

Welke achternaam kan je kindje krijgen?

Een wet uit 2015 heeft de keuzemogeljkheden bij de naamgeving sterk uitgebreid.

Indien je getrouwd bent...

...kan het kind de achternaam van de vader krijgen of van de moeder of van beide in de volgorde die jullie opgeven bij de geboorteaangifte. 

Geraken jullie het er niet over eens, dan zal de gemeenteambtenaar in de geboorteakte aan jullie kind een dubbele achternaam geven, zijnde de achternaam van de vader en van de moeder, in alfabetische volgorde.

Alle kinderen uit eenzelfde gezin (met dezelfde moeder en vader) krijgen dezelfde achternaam. De achternaam die voor jullie eerste kind is gekozen, zal ook de naam zijn van eventuele volgende kinderen uit jullie relatie.

Indien je niet getrouwd bent, en de vader het kind erkent...

...geldt hetzelfde als bij getrouwde ouders.

Over erkenning kan je hier verder lezen: Hoe zit het met de erkenning van mijn kind?

Indien het kind niet door de vader erkend is...

...kan het enkel de achternaam van de moeder krijgen.  

 

Meer uitgebreide informatie kan je krijgen bij de burgerlijke stand van je gemeente en ook hier.