Beslissen bij een ongeplande zwangerschap

Feiten verwoorden, helpt me om zicht te krijgen op mijn situatie

Een beslissing nemen bij een ongewenste zwangerschap is een moeilijk proces

Alle mogelijkheden bekijken

De beslissing waar je voor staat is best een ingrijpende keuze. Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in je gevoelens en gedachten, wat jouw keuzemogelijkheden zijn en van welke hulp je gebruik kan maken.

Het gaat immers over een onbekende situatie waarbij de beslissing die je neemt, gepaard gaat met een verlies en onomkeerbaar is. Daarbij dien je onder tijdsdruk een beslissing te nemen, het is complex en er zijn meerdere partijen bij betrokken. Verschillende levens komen met elkaar in conflict want je verwacht een kind en wat je beslist, heeft gevolgen voor dat kind. Het is goed om samen met iemand die je vertrouwt of een hulpverlener alles op een rijtje te zetten.

Door samen met iemand die je vertrouwt de feiten te verwoorden en alle mogelijkheden te bekijken, kan je tot een weloverwogen keuze komen.

Feiten verwoorden

  • Hoeveel weken ben je zwanger?
  • Hoe is de financiële situatie?
  • Hoe is de relatie met de partner?
  • Wat met de thuissituatie?
  • Hoe gaat het met je gezondheid? ...

Stappenplan

Sta stil bij wat er allemaal bij je opkomt. Probeer jouw situatie rustig te bekijken. Het kan helpen om op te schrijven wat je voelt en denkt, zowel de positieve als de negatieve dingen.

Hoe zou het zijn voor jou om een abortus te hebben? Hoe stel je je dat voor? Hoe zou je leven er uit zien na een abortus?

Hoe zou het zijn voor jou om de zwangerschap uit te dragen? Hoe zou je leven er uit zien als je de zwangerschap zou uitdragen?

"Het hielp mij om alles neer te schrijven, mijn gedachten te ordenen. Zo kwamen er dingen naar boven, die voor mij belangrijk zijn."

Laat alles bezinken en ga na wat er bovendrijft. Probeer voorbij de angst en de moeilijkheden te kijken en te voelen wat er diep in jou leeft.

Een meer uitgewerkt begeleidend stappenplan met verscheidene vragen om over na te denken bij een ongewenste zwangerschap kan je helpen om duidelijkheid te krijgen in je beslissingsproces.


Wil je graag praten met een hulpverlener? Contacteer ons via de hulptelefoon, via e-mail of chat.


Leven ontvangen (copyright ExSpecto)
copyright ‘Accueillir la vie’ (ExSpecto Esprit Photographie)