Zwanger ? hulp nodig?
03 225 08 02    Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Voor Nederland:
0900-202 10 88    Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Je wil je zwangerschap wel uitdragen maar je weet niet hoe je alles voor elkaar moet krijgen. Hoe geraak je aan financiële middelen, hoe kom je aan een woonst, hoe moet het verder met je opleiding of je job?

De ontdekking dat je zwanger bent kan je overweldigen. Allerlei vragen stormen op je af en je wordt onzeker en gespannen.

Dat kan ertoe leiden dat al die vragen rond blijven tollen in je hoofd en je het niet meer overziet. In dat geval is het goed om contact te zoeken met iemand van de hulpverlening. Zij weten meestal wel wegen waarlangs je informatie kunt krijgen, zij kunnen je de weg wijzen of samen stappen zetten i.v.m.:

  • opvangmogelijkheden voor moeder en kind
  • samen bekijken van financiële tegemoetkoming
  • hulp via officiële instanties: www.caw.be; OCMW van je woonplaats, www.jac.be
  • medische, juridische en/of psychologische begeleiding: via je huisarts, of via www.caw.be, www.advocaat.be

Er is heel wat mogelijk en het helpt vaak al wanneer je weer overzicht hebt en je ontdekt dat je ook niet alles tegelijk hoeft te regelen. Al met al betekent het dat je met mensen moet praten over je situatie. Samen kom je een heel stuk verder.

Kinderbijslag

Je kan kinderbijslag vragen voor je kind én voor jezelf als je nog studeert of minderjarig bent. De kinderbijslag vraag je aan via je werkgever, die van je partner of vader (of moeder) of via Famifed, Trierstraat 70, 1040 Brussel, 0800/94 434 (gratis nummer) of 02/237 21 11, www.vlaanderen.famifed.be . Je kan daar ook terecht met al je vragen.

Kraamgeld

Vanaf de 6e maand van je zwangerschap kan je het kraamgeld aanvragen. Dat doe je bij dezelfde dienst waarbij je de kinderbijslag aanvraagt. Alle info vind je op www. vlaanderen.famifed.be.

Voor een eerste kind krijg je € 1.247,58, voor een volgend € 938,66 (bedragen in oktober 2016). Sommige gemeentebesturen en ziekenfondsen kennen een aanvullende geboortepremie toe.

Leefloon

Als je geen inkomen ontvangt, kan je een leefloon aanvragen bij het OCMW. Of je in aanmerking komt, hangt af van een aantal voorwaarden. Er wordt onder andere rekening gehouden met de bestaansmiddelen van het gezin: als je samenwoont, met het inkomen van je partner; als je thuis woont, met dat van je ouders. Er wordt geen rekening gehouden met kinderbijslag of eventuele onderhoudsgelden. Bijkomende voorwaarden zijn nog: in België wonen, Belg zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben, bereid zijn tot werken of hiervan vrijgesteld zijn om gezondheids- of billijkheidsredenen (bijvoorbeeld studenten). In het algemeen heb je pas recht op het leefloon als je 18 bent. Als je jonger dan 18 bent, kan je toch in aanmerking komen wanneer je getrouwd bent of ontvoogd of zwanger bent of kinderen ten laste hebt. Voor jongeren kan het OCMW de uitgekeerde bedragen terugvorderen bij je ouders. Bij een ernstige verstoring van de familierelaties, bv. omwille van een zwangerschap, kan het OCMW beslissen om de bedragen niet terug te vorderen. Meer info bij je plaatselijk OCMW.

Je bent student

Met al je vragen kan je terecht op www.centenvoorstudenten.be.

Onderhoudsplicht van je ouders

Je ouders zijn verplicht om je opvoeding en onderhoud te verschaffen totdat je een opleiding voltooid hebt (tot max. 25 jaar), ook als je niet meer thuis woont.

Onderhoudsplicht van je partner

Als de vader je kind wel erkent heeft hij rechten en plichten waaronder de betaling van het onderhoudsgeld. Heeft hij het kind niet erkend, kan je als moeder in naam van je kind financiële steun vragen van de vermoedelijke vader zonder dat hij het kind erkent. Daarvoor moet je binnen de drie jaar na de geboorte, of binnen de drie jaar nadat de financiële steun van een man voor de opvoeding van je kind werd stopgezet, een vordering tot ‘levensonderhoud, passende opleiding en opvoeding’ aanvragen bij de rechtbank. De voorzitter van de rechtbank zal eerst bemiddelen: proberen jullie te verzoenen en zo een regeling te treffen. Als dat niet lukt, komt de zaak voor de rechtbank. Als de vermoedelijke vader niet kan bewijzen dat hij onmogelijk de vader kan zijn, zal hij tot aan de meerderjarigheid van het kind of totdat het kind een opleiding heeft voltooid, onderhoudsgeld moeten betalen.

(met dank aan de brochure van Fara, Jong en Moeder)