Zwanger ? hulp nodig?
03 225 08 02    Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Voor Nederland:
0900-202 10 88    Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Algemeen

Hulp e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Hulptelefoon: 03 225 08 02

Secretariaat: 0488 83 54 15

Jouw steun is nodig!

Een gift

We kunnen al dit werk slechts verzetten dankzij de inzet van professionele medewerkers en heel wat onbezoldigde opgeleide vrijwilligers en de giften van talrijke mensen.

Elke bijdrage, groot of klein, is welkom. rek.nr.: BE67 9790 7380 5887

Alvast hartelijk bedankt, uw steun maakt een levensgroot verschil!

Deze pagina bestaat niet meer of is verplaatst.

Welkom op de website ongeplandzwanger.be van ‘Jongeren Info Life – vzw’

Eigendomsclausule

Contactgegevens:
Hagewindestraat 10
9120 Beveren
Telefoon: 0488 835415
E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Vertrouwelijkheidclausule

De informatie die via dit bericht wordt verspreid is strikt vertrouwelijk en mag niet meegedeeld worden aan derde partijen zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming door minstens drie leden van de raad van bestuur ‘Jongeren Info Life –vzw’

Clausule intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van dit document /site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Jongeren Info Life –vzw of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.

Clausule beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ‘Jongeren Info Life – vzw’ geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. ‘Jongeren Info Life –vzw’ kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Clausule in verband met automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.

’Jongeren Info Life – vzw’ verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan’Jongeren Info Life – vzw’ gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Clausule koppeling naar andere websites.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ’Jongeren Info Life – vzw’ verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan …
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van ’Jongeren Info Life – vzw’ gevestigd is, bevoegd.

JIL-vzw gaat ervan uit dat het ongeboren leven vanaf het begin beschermwaardig is, maar respecteert de eigen keuze van het meisje of de vrouw om binnen de wettelijke grenzen zelf te kiezen voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken ervan.

Het is belangrijk dat ze de tijd kan nemen om hierover goed na te denken, zodat ze tot een weloverwogen en geïnformeerde beslissing komt. Wij begeleiden bij het maken van deze persoonlijke keuze, zodat ze alle aspecten in overweging kan nemen.

De hulp die we aanbieden is gratis en onze counseling is zonder oordeel. De keuzevrijheid ligt uiteindelijk volledig bij het meisje of de vrouw.

Al onze informatie is wetenschappelijk onderbouwd. Ons werk bevindt zich volledig binnen het wettelijke kader.

JIL-vzw wil onpartijdige informatie bieden en tegelijk nabije betrokkenheid in de begeleiding.

JongerenInfoLife-vzw

De hulpverlening van JongerenInfoLife-vzw vindt zijn oorsprong in het Centrum voor Actuele Gezinsplanning of CAG. Dit centrum werd in 1990 opgericht om vrouwen te begeleiden bij problemen tijdens de zwangerschap. Een luisterend oor, een rustig gesprek kan dan klaarheid brengen.

JIL-vzw staat open voor iedereen, ongeacht de levensbeschouwing . Als je het wenst, kan je de hele zwangerschap lang in contact blijven. Het team waarmee we samenwerken bestaat uit dokters, psychologen, juristen, maatschappelijk werkers en opgeleide tele-onthalers die zowel de telefonische alsook de e-mail permanentie verzekeren.

Onze medewerkers zijn opgeleid bij onze Nederlandse zusterorganisatie SIRIZ . Deze professionele organisatie heeft jarenlange ervaring rond hulpverlening vanuit het respect voor het leven, en wordt hiervoor door de Nederlandse overheid ondersteund.

Wij vormen een netwerk met diverse andere vrijwilligersorganisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn. Hierdoor kunnen wij onze hulpverlening uitbouwen over vrijwel het gehele Vlaamse landsgedeelte.

We bieden een luisterend oor en helpen bij:

  • de zoektocht naar opvangmogelijkheden voor moeder en kind
  • het zoeken naar mogelijke wettelijke financiële tegemoetkomingen
  • de begeleiding naar officiële instanties
  • juridisch advies
  • psychologische ondersteuning
  • de verwerking van abortus en miskraam

De uiteindelijke beslissing wordt door de vrouw zelf genomen. Wij hebben het volste respect voor elke beslissing, maar verwijzen zelf niet door naar abortuscentra of -klinieken. Indien de vrouw kiest voor abortus, verwijzen wij door naar haar huisarts of gynaecoloog.

Jongeren Info Life-vzw

Ongeplandzwanger.be is een website van JIL-vzw (Jongeren Info Life-vzw), JIL werd opgericht om vrouwen te begeleiden bij problemen tijdens de zwangerschap
Lees meer over ons...